свободни позиции
за работа

Защо Lafka е вашето място за работа?

Ние ценим своите служители и техните уникални качества. Тук всеки ще намери своето място и работата, с която се чувства най-сигурен и спокоен. Разчитаме, че този подход разкрива най-доброто от всеки наш служител на работното му място и го прави щастлив. Затова ви предлагаме възможност за кандидатстване без обявена свободна позиция. Вярваме, че правилният човек може да се появи, дори когато не го търсим.

Свободни позиции

 • Продавач-консултант, гр. София

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 01

 • Продавач-консултант, гр. Варна

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 02

 • Продавач-консултант, гр. Пловдив

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 03

 • Продавач-консултант, гр. Ботевград

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Активни продажби

  Висока култура на обслужване

  Добро познаване на търговския асортимент

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна търговска компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Желание за работа и развитие в сферата на търговията с бързооборотни стоки и услуги

  Ориентация към резултати

  Код на позицията: 04

 • Продавач-консултант, гр. Казанлък

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 05

 • Продавач-консултант, гр. Перник

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 06

 • Продавач-консултант, гр. Враца

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 07

 • Продавач-консултант, гр. Русе

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 08

 • Продавач-консултант, гр. Мездра

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 09

 • Продавач-консултант, гр. Димитровград

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 10

 • Продавач-консултант, гр. Севлиево

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 11

 • Продавач-консултант, гр. Добрич

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 12

 • Продавач-консултант, гр. Асеновград

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 13

 • Продавач-консултант, гр. Кърджали

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 14

 • Продавач-консултант, гр. Пазарджик

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 15

 • Младши специалист отдел Експанзия, гр. София

  Младши специалист отдел Експанзия

  Основни отговорности:

  Стратегически анализ на градове – обект на търговски интерес, по утвърдени от Компанията стандарти

  Изготвяне на презентации и представяне на проектите

  Администриране на сключените договори за наем и осигуряване на необходима документация Кореспонденция с различни контрагенти и публична администрация

  Информираност за предстоящи публични процедури

  Изпълнение на стратегически за Компанията цели

  Дружеството предлага:

  Възможности за реализация в динамично развиваща се компания

  Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати

  Постоянство и коректност в трудовите отношения

  Работа в млад, динамичен и амбициозен екип

  Изисквания към кандидатите:

  Образование – икономическо, юридическо, инженерно е предимство

  Опит в областта на real estate - предимство

  Компютърна грамотност - MS Office на добро ниво

  Ориентация при работа с карти, детайлност

  Готовност за интензивно пътуване и работа извън офиса

  Шофьорска книжка кат. Б

  Владеене на английски език – работно ниво

  Отлични организаторски, аналитични и комуникативни умения

  Взискателност и самодисциплина

  Проактивност и енергичност

  Код на позицията: 16

 • Специалист техническа поддръжка, гр. Стара загора

  Специалист техническа поддръжка

  Основни отговорности:

  Поддръжка на вече съществуващи обекти, както и участие в процеса по поставяне на нови такива в регионa, за който отговаря

  Изпълнява поставените задачи в срок, съгласно указанията на прекия ръководител

  Осъществява регулярна комуникация и контрол на фирмата изпълнител при отстраняване на гаранционни проблеми

  Взаимодейства с различни държавни институции, при необходимост, за подготовка и изпълнение на нови проекти

  Координира и взаимодейства с външни доставчици на услуги по поддръжка и ремонти Своевременно реагира при възникване на повреди и аварии

  Изпълнява заявките за ремонтни дейности по зададения им приоритет

  Изисквания към кандидатите:

  Професионален опит на подобна позиция – мин. 2 години

  Техническо образование в сферата на строителството или електротехниката / средно или висше/

  Компютърни умения (MS Office и др.)

  Aктивност, умения за работа в екип и справяне с конфликтни ситуации

  Добри аналитични и организационни способности

  Мобилност - регулярни пътувания в региона

  Свидетелство за управление на МПС кат.В и наличен контролен талон

  Код на позицията: 17

 • Технически организатор, гр. София

  Технически организатор

  Основни отговорности:

  Оказване на пълно съдействие в работата на Регионалния Мениджър при налагане на стандарти Lafka

  Извършване на чекове в търговските обекти на територията на гр. София

  Бързо реагиране при инцидентни случаи и осъществяване на контакт със съотвеното РПУ

  Работа с документи

  Добро познаване на търговския асортимент

  Дружеството предлага:

  Мотивиращо възнаграждение

  Възможност за реализация в динамично развиваща се компания

  Постоянство и коректност в трудовите отношения

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията – предимство

  Възможност за гъвкаво работно време

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Чиста шофьорска книжка

  Код на позицията: 18

 • Стажант Парични потоци, гр. София

  Стажант Парични потоци

  Основни отговорности:

  Участва в следене на паричните потоци

  Помага в изготвяне на обобщени справки за цялостното движение на паричните средства на дружеството

  Участва в следене на вземанията и задълженията

  Предоставяне на коректна информация за нуждите на дружеството във връзка със сферата на дейност

  Дружеството предлага:

  3 месечен платен стаж и усвояване на наученото на практика

  Възможности за реализация в динамично развиваща се компания

  Постоянство и коректност в трудовите отношения

  Работа в мотивиран и амбициозен екип

  Изисквания към кандидатите:

  Икономическо образование с профил Финанси/Счетоводство или студент последна година

  Компютърни умения (Excel – високо работно ниво)

  Добри организационни и комуникативни способности

  Аналитичност и умения за работа в екип

  Прецизност, точност и съвестно отношение към работата

  Код на позицията: 19

 • Специалист Сигурност, гр. София

  Специалист Сигурност

  Основни отговорности:

  Организира и контролира поемане на обекти под охрана

  Констатира дефектирали елементи от охранителните системи и организира подмяната им

  Следи за пълната функционалност на охранителните системи

  Изготвя справки и презентации по линия на сигурността

  Изисквания към кандидатите:

  Опит в организиране на изграждане и поддръжка на изправността на системи на СОТ и ССТV

  Умение за точна оценка на ситуацията и вземане на бързи решения

  Компютърни умения (добро работно ниво MS Office - Excel, Word и други)

  Шофьорска книжка категория B

  Откритост, дисциплинираност, организационни способности

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 20