Всички обекти

1071 обекта

Защо Lafka е вашето място за работа?

Ние ценим своите служители и техните уникални качества. Тук всеки ще намери своето място и работата, с която се чувства най-сигурен и спокоен. Разчитаме, че този подход разкрива най-доброто от всеки наш служител на работното му място и го прави щастлив. Затова ви предлагаме възможност за кандидатстване без обявена свободна позиция. Вярваме, че правилният човек може да се появи, дори когато не го търсим.

 

Свободни позиции

 • Продавач-консултант гр.София

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 01

 • Продавач-консултант гр.Варна

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 02

 • Продавач-консултант гр. Пловдив

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 03

 • Продавач-консултант гр. Гоце Делчев

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки
  Допълнителни бонуси
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна търговска компания

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Активни продажби
  Висока култура на обслужване
  Добро познаване на търговския асортимент
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Желание за работа и развитие в сферата на търговията с бързооборотни стоки и услуги
  Ориентация към резултати


  Код на позицията: 04

 • Продавач-консултант гр. Добрич

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност


  Код на позицията: 05

 • Продавач-консултант гр. Силистра

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност


  Код на позицията: 06

 • Продавач-консултант гр. Стара Загора

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 07
 • Продавач-консултант гр. Свиленград

  ​ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 08
 • Продавач-консултант гр. Хасково

  ​ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 09
 • Продавач-консултант гр. Димитровград

  ​ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 10
 • Продавач-консултант гр. Севлиево

  ​ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 11
 • Продавач-консултант гр. Правец

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 12

 • Инспектор търговска мрежа гр. Хасково

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Ежедневна проверка на търговските обекти в поверения район
  Провеждане на планирани и извънредни ревизии
  Проверка на стокови наличности 
  Въвеждане на данни и изготвяне на регулярни справки, диаграми и ежедневни, седмични и месечни доклади

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Мотивиращо възнаграждение
  Възможност за реализация в динамично развиваща се компания
  Постоянство и коректност в трудовите отношения

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Минимум 2 години опит в търговията /мърчандайзер, търговски представител, ревизор/
  Общи познания в счетоводната сфера
  Образование „Счетоводство и контрол“ или други счетоводни специалности - предимство
  Компютърни умения (добро работно ниво MS Office - Excel, Word и други)
  Шофьорска книжка категория B
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 14
 • Оператор Хотлайн

  ​​Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Приемане и обработка на хотлайн сигнали през Комуникационна система
  Комуникация с търговските ни обекти

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Мотивиращо възнаграждение
  Възможност за реализация в динамично развиваща се компания
  Постоянство и коректност в трудовите отношения
  Работа в динамичен и амбициозен екип

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Средно или висше образование
  Опит като оператор (предимство)
  Компютърни умения (MS Office, Excel)
  Опит със SAP (предимство)
  Екипност, отлични комуникативни и организационни умения
  Отзивчивост и желание за разрешаване на проблеми
  Внимание към детайла

  Код на позицията:  15
 • Младши специалист отдел Експанзия

  Основни отговорности:
  ---------------------------
  Стратегически анализ на градове – обект на търговски интерес, по утвърдени от Компанията стандарти
  Изготвяне на презентации и представяне на проектите
  Администриране на сключените договори за наем и осигуряване на необходима документация Кореспонденция с различни контрагенти и публична администрация
  Информираност за предстоящи публични процедури
  Изпълнение на стратегически за Компанията цели

  Дружеството предлага:
  ---------------------------
  Възможности за реализация в динамично развиваща се компания 
  Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати
  Постоянство и коректност в трудовите отношения
  Работа в млад, динамичен и амбициозен екип

  Изисквания към кандидатите:
  ------------------------------------
  Образование – икономическо, юридическо, инженерно е предимство
  Опит в областта на real estate - предимство
  Компютърна грамотност - MS Office на добро ниво
  Ориентация при работа с карти, детайлност
  Готовност за интензивно пътуване и работа извън офиса
  Шофьорска книжка кат. Б
  Владеене на английски език – работно ниво
  Отлични организаторски, аналитични и комуникативни умения
  Взискателност и самодисциплина
  Проактивност и енергичност

  Код на позицията:   16

 • Стажант отдел Човешки ресурси

  Основни отговорности:
  --------------------------------
  Осъществява първоначален подбор на кандидати (скрининг на документи)
  Поддържа работна документация и база данни за служителите на дружеството
  Изготвя справки и бележки, свързани със сферата на дейност
  Администрира трудови договори, отпуски, болнични
  Участва в изготвяне на графици и обработка на отчетни форми за работно време на персонала
  Участва във организиране на вътрешнофирмени събития и комуникации

  Дружеството предлага:
  --------------------------------
  Платен стаж на пълен работен ден, продължителност 3 месеца
  Трудов договор
  Възможност за натрупване на професионални знания и опит в бързо развиваща се компания, пазарен лидер
  Възможност за кариерна реализация при добро представяне

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Завършено или последен курс образование в сферата на Човешките ресурси или специалност с икономическа насоченост
  Много добри компютърни умения - MS Office (Excel и PowerPoint - приоритетно)
  Професионално любопитство и желание за развитие
  Ангажираност, мотивация, отлични организаторски и комуникативни умения

   

  Код на позицията: 17

 • Специалист техническа поддръжка гр. Стара Загора

  Отговорности:
  --------------------
  Поддръжка на вече съществуващи обекти, както и участие в процеса по поставяне на нови такива в регионa, за който отговаря
  Изпълнява поставените задачи в срок, съгласно указанията на прекия ръководител
  Осъществява регулярна комуникация и контрол на фирмата изпълнител при отстраняване на гаранционни проблеми
  Взаимодейства с различни държавни институции, при необходимост, за подготовка и изпълнение на нови проекти
  Координира и взаимодейства с външни доставчици на услуги по поддръжка и ремонти Своевременно реагира при възникване на повреди и аварии
  Изпълнява заявките за ремонтни дейности по зададения им приоритет

  Изисквания:
  -----------------
  Професионален опит на подобна позиция – мин. 2 години
  Техническо образование в сферата на строителството или електротехниката / средно или висше/
  Компютърни умения (MS Office и др.)
  Aктивност, умения за работа в екип и справяне с конфликтни ситуации
  Добри аналитични и организационни способности
  Мобилност - регулярни пътувания в региона
  Свидетелство за управление на МПС кат.В и наличен контролен талон

  Код на позицията: 18

За да кандидатствате, моля попълнете формата.
Ние ще се свържем с вас.

Форма за кандидатстване