Новини

Lafka подкрепи Съюза на глухите в България


От 27 до 29 март т.г. в София в залата на културния дом на СГБ се проведе интензивен курс по жестов език със съюзни активисти, владеещи добре езика, на който общуват хората с увреден слух в България. Фирма „Табак Маркет“ чрез веригата си за бързооборотни стоки Lafka подкрепи провеждането на Обучителния курс за подготовка на глухи лектори с 20 души образовани глухи, владеещи и компютърни умения, представители от всичките 12 районни организации в стрната. Едната от целите на курса бе чрез самите курсисти, показали отлични знания и умения във владеенето и преподаването на БЖЕ, да се ускори процеса на усвояване и обогатяване на БЖЕ с нови думи и жестове. Проведения курс бе изключително полезен и необходим. Усвоиха се знания и умения за преподаване и обясняване логиката на жестовете, необходимостта от образованост на глухите, необходимостта от узаконяването на БЖЕ и неговото обогатяване. Жестомимичният език е уникално явление, с което най-добре са запознати хората, които работят в системата на СГБ. Те се основават на многогодишната си дейност, на натрупания близо 70-годишен опит и практика в тази област и на подготвените жестомимични преводачи и лектори. Съюзът осъществява дейности, свързани със социалната рехабилитация и интеграция на лицата с увреден слух в страната. Грижи се за социалното им развитие, подпомага образованието им, духовното и интелектуалното им израстване. През 70-годишната си активна дейност СГБ си е поставял като основна задача организирането и развитието на българския жестомимичен език, който се явява основно средство за облекчаване на комуникацията и достъпа до пълноценна информация на хората, лишени от слух. Трябва да се обърне специално внимание за официалното признаване на жестомимичния език в България, още повече, че вече са направени сериозни стъпки в тази насока. Целта е този език да получи популярност и чрез него да се създаде възможност за добра комуникация на хората с увреден слух и за предоставяне на качествени услуги за тях. Необходимо е да се провеждат повече курсове, за да могат повече глухи лектори да бъдат обучени, за да се даде по-добро образование на глухите деца, да се продължи работата по узаконяването на БЖЕ и той да бъде въведен като помощно средство при обучението на глухи.

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.